A Nemzeti Tehetség Program (NTP-SFT 2018) keretén belül- „Higgy magadban” címmel sikeres pályázati projekt valósult meg a

Téglagyári Baptista Sport Egyesület birkózói körében. A kognitív, kommunikációs és szociális kompetenciák elmélyítését szolgáló, gyakorlati

tapasztalatokra építő tehetséggondozó program megvalósítása során előtérbe került a stressz kezelés, feszültség- és szorongás oldása,

valamint az önértékelés és önbizalom fejlesztése. Tíz, kiemelten tehetséges, hátrányos és halmozottan hátrányos fiatal sportoló vehetett részt

a 60 órás fejlesztő, tehetséggondozó programban. A pályázat keretében fejlesztő játékokat és IKT-s eszközöket vásároltunk.

A hatékony tehetségsegítés érdekében az érintett családokat is bevontuk munkánkba. A kialakított kis csapat közös, élményekkel teli programokkal

zárta a projektet.

 

Megvalósulás ideje: 2018.09.03.-2019.06.30

Juhász-Karres Éva elnök

go UP