NTP-MTI-14-0167 „Fényév távolság” címmel természettudományokra nyitott tanulók fejlesztése

Projekt időtartama: 2014.11.03.-2015.05.30.

Cél: A természettudományos, matematikai és informatikai tanuláshoz szükséges kompetenciák elmélyítését szolgáló, gyakorlati tapasztalatokra építő tehetséggondozó program megvalósítása. Témanap megtartásával a tanulóifjúság megismertetése a tudomány érdekességeivel és szépségeivel. Azon tanulók azonosítása, kiválasztása és fejlesztése, akik érdeklődést mutatnak a természettudományok iránt. Ennek során egyéni tanulási utak megkeresése és kialakítása. Továbbá természettudományos gondolkodás megalapozása, logikus gondolkodás fejlesztése, probléma megoldási készség erősítése. Cél továbbá a figyelemfejlesztés és a tapasztalati úton történő tanulás szépségének megtapasztalása. Erősíthető a környezettudatos magatartás, kommunikációs készség, kooperatív munka iránti készségek.

Tevékenységek: előadások, kísérletek, prezi készítés, témanap megszervezése, felkészülés bemutatóra, önálló ismeretek szerzése, kutató munka, projektekben való együttműködés, IKT-s eszközök használata.

Módszerek: csoportmunka, pármunka, előadás, kooperatív technika, projekt módszer, IKT-s eszközök használata, önálló ismeretszerzés, team-tanítás, komplex megközelítés. A témanapon diákjaink bemutatják mindazokat a dolgokat, melyek számukra a legérdekesebbek vagy legkedvesebbek voltak. Felsős társaiknak tartanak szakmai bemutatót. Tartanak általuk készített prezi segítségével előadást, bemutatnak kísérleteket, különleges feladatokkal és feladatmegoldásokkal szórakoztatják őket. Bemutatják eddigi munkájukat egy kis kiállítás keretében. Ez a rendezvény, mind a résztvevő tehetségeinknek, mind az őket hallgató diáktársaknak szükséges. Sikert, elismerést ad.

NTP-MTI-14-0167.jpg

go UP