Iskolatörténet

 

A magyar országgyűlés 1868-ban elrendelte a hatosztályos elemi iskolák megszervezését. Ugyanebben az évben alapították meg a diósgyőri új vasgyárat. Gondoskodni kellett a dolgozók gyermekeinek iskoláztatásáról. 60 fő gyermek számára egy tanítóval működő magánjellegű elemi iskolát szerveztek. Az iskolának 1874-re már 130 tanulója volt.

1888 szeptemberében megszűnt a vegyes iskola, az új leányiskolát 1894-re építették meg. Valamennyi vasgyári iskola az ország legkorszerűbb oktatási intézményei közé tartozott.

Az 1888-89-es tanévtől egy nagyon széles látókörű igazgató, Laub Sándor lett az iskola igazgatója, aki bevezette a rendszeres rajztanítást. 1890-től megkezdték a kertészkedést is az iskola kertjében. Az iskolát, az eredményes munka átvétele miatt gyakran még külföldről is felkeresték, évi 80-100 fő volt a látogatók száma.

Az új fiúiskolában 1901. dec. 1-jén kezdték meg a tanítást. Egyre növekedtek az igények a munkások szakmai tudását illetően, így egyre színvonalasabb lett az oktatás az iskolában is.

A második világháború Miskolcon 1944. decemberében ért véget. Az iskola épületében nem, de a berendezésben, a felszerelésben nagyobb károk keletkeztek, pl. a 2000 kötetes könyvtárból csak 4 db könyv maradt meg. A gyár adta a beinduláshoz a legnagyobb anyagi támogatást, vagy pl. a DVTK rendbe hozta a tornatermet, a szülők festettek, meszeltek, takarítottak.

Urbancsik Antónia igazgatónő vezetésével kezdte meg a munkáját a tantestület. A gyermekeket marxista szellemben nevelték.

1946-ban alakult meg az úttörő csapat. 1949-ben államosították az iskolát. 1950-től már iskolarádió is működött és beindult az orosz nyelv oktatása.

A gyárral szoros volt a kapcsolat, nyári szünetekben a gyerekek a gyári üdülőkben, Kácson és a Balatonon üdültek.

1956-ban megszűnt az orosz nyelv oktatás és a tanulók 81%-a iratkozott be hitoktatásra, de még ennek az évnek a végére ez a helyzet megváltozott.

Szolga István igazgató került ettől az évtől az iskola élére. A szakos ellátottság ekkor már 100%-os. Az iskolában rend, fegyelem és tisztaság uralkodik, jó a tantestületi egység.

1958-ban társadalmi munka szervezésével a két épületszárnyra emeletet húznak és sor kerül tálaló és ebédlő kialakítására.

Az 1961-62-es tanévtől koedukált rendszerben tanítanak. Bővül az iskola felszereltsége audiovizuális eszközökkel és szemléltető eszközökkel egyaránt. Az iskolatelevízió és az iskolarádió adásait is beépítik a tantervbe, továbbá tervszerű üzemlátogatásokat folytatnak.

1964. szept. 1-től engedélyezik a 18. sz. Általános Iskolában az ének-zene tagozat beindítását.

1967-ben bevezették az iskolában a központi fűtést és lakkozott parkettára cserélték az addigi olajozott padlózatot. 1970-től megkezdődik a szaktantermek kialakítása. 1978-tól új tanterv, „Az általános iskolai nevelés és oktatás terve” lép életbe.

1972-től az iskolának önálló könyvtárosa van. Ekkor vonják össze a nevelői és az ifjúsági könyvtárat és külön könyvtárhelyiséget alakítanak ki.

A 70-es évektől csökken a tanulólétszám is, ami majd csak 1980-tól nő újra a komlóstetői bérházi lakások átadása után. Az elöregedett gyári lakótelepen a megüresedett gyártelepi lakásokba sokgyerekes roma családok költöznek és vidéki lumpen elemek.

1982-ben, Leszó Józsefné igazgatása alatt megkezdődött egy kéttantermes műhelyépület felépítése.

Az 1981-82-es tanév óta ötnapos munkarendben tanítunk.

1988-ban az iskola felvette Fazola Henrik gyáralapító nevét. Beindult az immár Fazola Henrik Általános Iskolában a néptánc oktatás is. A kiváló ének-zene és néptánc oktatásnak köszönhetően, 1992-ben 60 tanulóval részt vettünk Finnországban a nemzetközi ének-zene és néptánc találkozón.

1994-ben (?) megszűnt a volt fiúiskola, vagyis a 17. sz. Általános Iskola, jogutódjaként már csak a Fazola Henrik Általános Iskola maradt fenn, átköltöztünk a 17. sz. iskola épületébe.

2004-ben (?) iskolánkat a Komlóstetői Általános Iskolához csatolták, annak tagiskolájaként működtünk 2011. szeptember 1-ig. Majd 2011. szept. 1-től lettünk újra önálló intézmény Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola néven. 2012. szeptember 1-től a Vasgyári Óvodát is átvette a Baptista Egyház, így iskolánk neve Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola és Óvoda névre változott.

go UP